Trường THCS Hữu Hòa thông báo Kế hoạch thi hoc kỳ 1 năm học 2017-2018

 

          KẾ HOẠCH ÔN TẬP VÀ THI HỌC KỲ I               

                                                    Năm học 2017 – 2018

1. Kế  hoạch ôn tập học kỳ 1:

STT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

 Từ 21 - 25/11

Các nhóm thống nhất đề cương ôn tập

Nộp Tổ trưởng

2

27/11

4 tổ trưởng nộp đề cương của tổ về BGH

Đã đánh máy

3

1/12

Nhà trường phát đề cương ôn tập

HS toàn trường

4

Từ 1 -  9/12 

GV ôn tập cho học sinh các lớp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lịch thi  học kỳ 1:

STT

Thứ/ngày

TG

Tiết

Thi môn

GV trông

GV chấm

 

 

1

Thứ Hai  11/12

Sáng

  2

GDCD

Theo tiết

Theo lớp

 

2

Thứ Ba 12/12

Sáng

 1 + 2

Văn 6,7

Theo phân công

Theo phân công

Chiều

 1 + 2

Văn 8,9

 

2

Thứ Tư 13/12

Sáng

 1 + 2

Toán 6,7

Theo phân công

Theo phân công

Chiều

</