Trường thcs Hữu Hòa tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội Việt Nam (19/12/2014)