Hoạt động học tập ngoại khóa môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Văn Miếu - Hoàng Thành Thăng Long)

HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP NGOẠI KHÓA MÔN TIẾNG ANH 2017-2018 (VĂN MIẾU - HOÀNG THÀNH THĂNG LONG)