Nội dung các bài xem tại đường link dưới:

link tải về: 

                  1. tiet 3 bai 2 tin 6.ppt

                  2. tiet 5 bai 3_tin6.ppt

                  3. tiet 6 bai 4_tin6.ppt

                  4. tiet 7 bai 4_tin6.ppt

                  5. tiet 8 BaiTH1_tin6.ppt

                  6. Tiet 11- bai 4_TIN8.pptx

                  7. TIET 17_Bai 5 _tin8.ppt