KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

UBND HUYỆN THANH TRÌ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HỮU HÒA                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 51/KH - THCSHH                                                                 Hữu hòa, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Thực hiện Chỉ thị 2699/CT-BGD&ĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm học 2017- 2018;

Căn cứ Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 2757/SGD&ĐT-GDPT ngày 22/8/2017 của Sở Giáo dục Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp THCS;

Căn cứ vào Quyết định số 12375/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Thanh Trì về việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì giai đoạn 2016 - 2021”;

Căn cứ hướng dẫn số 713/PGD&ĐT - THCS ngày 06/9/2017 của Phòng Giáo dục huyện Thanh Trì về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp THCS,  Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và các kết quả đạt được trong năm học 2016 - 2017, trường THCS Hữu Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT:

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 – 2017

 

1.Về nề nếp kỷ cương, khung cảnh sư phạm:

Về nề nếp kỷ cương trường lớp được duy trì tốt:

Học sinh ngoan, lễ phép thực hiện đúng các quy định, nội quy trường lớp.

Cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử nơi công cộng, các quy định về quy chế chuyên môn. Có tinh thần đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp. Thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Khung cảnh sư phạm và CSCV nhà trường: luôn được giữ gìn, tu bổ phục vụ cho hoạt động dạy và học của nhà trường. Khung cảnh sư phạm nhà trường xanh, sạch và đẹp.

2. Chất lượng giáo dục:

2 .1.  Chất lượng giáo dục đại trà:

* Hạnh kiểm:

Năm học 2015 - 2016

Năm học 2016 - 2017

Tốt

Khá

TB

Yếu

Tốt

Khá

TB

Yếu

92,62%

7,16%

0,22%

0%

97,1%

2,9%

0 %

0 %

 

     * Học lực:

Năm học 2015 - 2016

Năm học 2016 - 2017

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

29,5%

41%

24,73%

4,77%

42,3 %

35,7 %

19,3%

2,26%

  1. . Chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Năm học 2015 - 2016

Năm học 2016 - 2017

- HSG Thành phố: 6 giải

- HSG, HSNK cấp Huyện:  98 giải

- HSG Thành phố: 7 giải

- HSG, HSNK cấp Huyện:  141 giải

 

  1. KÕt qu¶ häc sinh khèi 9:

Năm học 2015 - 2016

Năm học 2016 - 2017

- KÕt qu¶ thi nghÒ THCS:  ®¹t 98.95%

- Kết quả tốt nghiệp THCS: 100 %.

- Số học sinh đỗ vào lớp 10 THPT: 58/92 (63%)

- KÕt qu¶ thi nghÒ THCS:  ®¹t 98.92%

- Kết quả tốt nghiệp THCS: 100%.

- Số học sinh đỗ vào lớp 10 THPT: 53/92 (56.99%)

  

3. Về các hoạt động văn hóa, văn nghệ và TDTT:

Nhà trường thực hiện nghiêm túc các giờ dạy giáo dục thể chất chính khóa, các giờ ngoại khóa nhà trường tiếp tục duy trì việc tập thể dục giữa giờ; các câu lạc bộ cầu lông, bóng bàn, CLB Wushu, điền kinh, cờ vua, Aerobic  để cho mọi học sinh có nhu cầu tham gia tập luyện và rèn luyện thể chất. Kết quả đạt 10 giải TDTT cấp huyện (2 Nhất, 3 Nhì, 4 ba), 1 huy chương vàng cấp Thành phố

Tổ chức và duy trì hoạt động của CLB Âm nhạc cho học sinh khối 6789 hàng tuần có hiệu quả, học sinh tham gia tích cực và hứng thú. Đã tổ chức 9 buổi biểu diễn trước toàn trường.  Nhà trường tổ chức tốt giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 43 - Vì hòa bình; Hội khỏe phù đổng lần thứ 10 năm học 2016 - 2017.

- Tổ chức tốt hoạt  động trải nghiệm sáng tạo theo từng môn học: môn Sinh tại Bảo tàng Tài nguyên Rừng Việt Nam, môn Tiếng Anh tại Hồ hoàn Kiếm, môn Văn tại làng nghề truyền thống Bát Tràng, môn Lịch sử tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam...

4. Về chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường:

Nhà trường có đủ số lượng cán bộ, giáo viên và nhân viên là: 41 đ/c, trong đó: Ban giám hiệu: 02, Giáo viên: 29, GV Tổng phụ trách: 01, Nhân viên: 09. Trình độ chuyên môn giáo viên: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

BGH, BCH Công đoàn trường luôn động viên, khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho CBGV, NV tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị phấn đấu trở thành đảng viên. 

Năm học vừa qua có 01 đ/c học cao học, 2 đ/c học đại học để nâng cao trình độ chuyên môn.

    Giới thiệu 07 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 02 quần chúng vào đảng.

5. Công tác lãnh đạo chỉ đạo:

          Công tác quản lý khoa học hiệu quả theo phương  châm “Kỉ cương nghiêm, chất lượng thực”.

Chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng đầu năm từ tổ nhóm chuyên môn , các lớp học và triển khi thực hiện một cách nghiêm túc có đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời để đề ra các biện pháp khắc phục.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về các quy chế  chuyên môn, các phong trào nhân đạo từ thiện các hoạt động đoàn thể.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra.

    Tăng cường kiểm tra đánh giá chuyên môn của CB, GV, NV.  Hoàn thành công tác thanh kiểm tra nội bộ 10 đồng chí.

BGH đã tổ chức thi học kỳ tập trung 3 môn: Văn, Toán, Anh theo đề của PGD đánh số báo danh và chia phòng nghiêm túc theo đúng hướng dẫn.

     Coi thi và kiểm tra theo đúng quy chế đảm bảo công bằng, chính xác.

7. Cơ sở vật chất, thu chi tài chính:

Cơ sở vật chất được sửa chữa tu bổ kịp thời đảm bảo phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cao các TBDH, bảo vệ tốt tài sản của nhà trường. Nhà trường thực hiện thu, chi các khoản theo đúng công văn hướng dẫn của các cấp ngành giáo dục, của phòng tài chính, đảm bảo công khai minh bạch, đạt kết quả tốt. Đảm bảo quyền lợi của CBGV, NV. Nhà trường không có đơn thư khiếu nại.

8. Về Việc thực hiện chính sách chế độ:

Nhà trường thực hiện đúng, đầy đủ theo quy đinh của nhà nước hiện hành về chính sách chế độ đối với cán bộ, giáo viên và người lao động.

Thực hiện đúng chế độ ưu tiên, miễn giảm học phí, các chế độ chính sách khác theo quy định của nhà nước đối với học sinh.

9. Về Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia:

Theo kết quả điều tra, tính đến tháng 11/2016 xã Hữu Hòa tiếp tục duy trì vững chắc phổ cập THCS. Xã đạt chuẩn về phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục trình độ THPT năm 2016.

Tiếp tục xây dựng và cải tạo, tu bổ cơ sở vật chất để giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

          Năm hc 2016 - 2017, được s quan tâm ch đạo ca các cp Lãnh đạo, ca chính quyn địa phương, ca Ban đại diện CMHS cùng vi s n lc phn đấu ca tp th CBGV-NV và hc sinh, trường THCS Hu Hòa đã hoàn thành Xuất sắc nhim v năm hc đã đề ra.

          - Quy chế dân ch trong nhà trường luôn được đảm bo, khi đoàn kết ni b được gi vng. Đội ngũ CB - GV - NV có phm cht đạo đức tt, năng động, sáng to  và có tinh thn trách nhim cao trong công vic; có ý thc hc tp và t hc tp để nâng cao trình độ chuyên môn; đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến.

          - Cht lượng giáo dc đảm bo kế hoch đã đề ra, gim t l HS yếu kém (còn 2,26%). S lượng gii cp Huyn các môn tăng so vi năm hc 2015-2016.  Tăng số lượng học sinh đạt giải cấp Thành phố ( 7 em); Có 01 Hc sinh đạt Huy chương Vàng điền kinh.

          - Cht lượng đội ngũ có s chuyn biến: 1 đồng chí đã có bng Thc sĩ.    - Công tác kim tra ni b nhà trường được thc hin khoa hc, hiu qu.

* Kết quả thi đua của nhà trường năm học 2016-2017:

Đạt giấy khen “Trường Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017”

- Trường Tiên tiến Xuất sắc về TDTT, đạt cờ thi đua của thành phố

- Công đoàn danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”

- Liên đội mạnh Xuất sắc cấp Trung ương

- Thư viện Xuất sắc cấp Thành phố

* Đánh giá những mặt còn tồn tại:

          - Đội ngũ giáo viên chưa ổn định

          - Kết qu thi giáo viên gii cp huyn đều đạt gii nhưng gii chưa cao.    - Kết quả học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT môn Văn và Toán còn thấp .

          - Vic thc hin k cương hành chính có lúc chưa nghiêm;

          - Công tác v sinh môi trường chưa đảm bo thường xuyên sch s.

* Bài học kinh nghiệm

          1. Xây dựng đội ngũ giáo viên ổn định, hoạt động chuyên môn các tổ có nề nếp và sinh hoạt chuyên môn hiệu quả.

          2. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, đặc biệt Toán và Ngữ văn để nâng cao chất lượng dạy học từ lớp 6 đến lớp 9, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên ôn tập thi vào 10

          3. Phối kết hợp chặt chẽ với CMHS trong quá trình ôn tập thi vào 10 của học sinh khối 9

          4. Làm tốt công tác phân luồng học sinh khối 9 sau tốt nghiệp: những đối tượng học tốt tiếp tục thi vào THPT, một số học sinh lực học chưa tốt cần tư vấn để CMHS và HS chọn học nghề phù hợp hoặc học GDTX.

          5. Xây dựng và động viên giáo viên thực hiện nghiêm túc các chức trách, nhiệm vụ được phân công, thực hiện nghiêm nề nếp, kỉ cương, quy chế chuyên môn.       

 

 

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

 

I. Đặc điểm tình hình địa phương và nhà trường: 

Hữu Hoà là một xã nằm xa trung tâm huyện Thanh Trì, ven nội với xu thế đô thị hoá tương đối nhanh nhưng vẫn là một trong những xã thuần nông, kinh tế khó khăn nhất của Thanh Trì, không có cơ quan doanh nghiệp nào đóng trên địa bàn. Nguồn thu nhập chính của nhân dân ở đây chủ yếu là  trồng lúa, rau màu và chăn nuôi nên thu nhập của người dân chưa cao. Mấy năm gần đây, nghề phụ kém phát triển cho nên ảnh hưởng rất lớn đến nên kinh tế của địa phương. Điều đó cũng ảnh hưởng tới công tác giáo dục của nhà trường.

Được sự quan tâm tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì và xã Hữu Hòa, trường THCS Hữu Hòa được khởi công xây dựng mới với diện tích 6800m2 tại thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia. Tháng 8 năm 2013, nhà trường đã được UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra và cấp Bằng Công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia.

1. Quy mô trường lớp

1.1. Về học sinh:

 

TT

 

Trường

Lớp

Số HS

Số nữ

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

1

THCS Hữu Hòa

16

542

246

4

152

4

139

4

119

4

132

Tổng

16

542

246

4

152

4

139

4

119

4

132

1.2. Về đội ngũ CBQL, GV, NV:

Tổng

Số CB,GV,NV

CB Quản lý

Số GV

Số nhân viên

42

Biên chế

Hợp đồng

Biên chế

Hợp đồng

Biên chế

Hợp đồng

23

19

2

16

15

5

4

 • Trình độ : Cao học : 03/42 ( 1BGH, 2GV) ; Đại học : 17/42 ; Cao đẳng :   18/42 ;  Trung cấp : 4/42
 • Toàn trường chia làm 5 tổ chuyên môn :
 • Tổ Xã hội (Văn, Sử, Địa, GDCD
 • Tổ Năng khiếu (Tiếng Anh, TD, Âm nhạc, Thể dục)
 • Tổ Tự nhiên 1 (Toán, Lý, Tin)
 • Tổ Tự nhiên 2 (Hóa, Sinh, Công nghệ, Kĩ năng sống)
 • Tổ Văn phòng
 • Đảng viên : 17 đ/c (BC 14/23= 60,9% ; HĐ 3/19=15,8%)
 • Đoàn viên : 25 đ/c

1.3. Về cơ sở vật chất : đảm bảo CSVC phục vụ dạy và học

- Tổng số phòng học:17; Tỷ lệ phòng học/lớp : 1/1

- Số phòng học bộ môn:  08 (Tin, Nhạc, Lý , Hóa, Sinh, Anh, Mĩ thuật, Thể dục)

- Số phòng chức năng:  06; phòng làm việc khu hiệu bộ: 10

- Tổng diện tích: 6866 m2          

2. Thuận lợi

+ Tập thể CB - GV - NV 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực quản lí, chuyên môn vững vàng, luôn đoàn kết, nhất trí, nhiệt tình, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục của địa phương.

+ Học sinh Hữu Hoà đa số là ngoan, trình độ dân trí của địa phương đã từng bước được nâng lên; sự quan tâm của người dân đối với việc học của con em mình đã có chuyển biến rõ rệt.

+ Các phong trào Đoàn, Đội, Văn - thể - mỹ, nếp sống văn minh trong trường đã có nề nếp từ nhiều năm nay.

   3. Khó khăn:

+ Trường nằm trên địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn về kinh tế nên ít nhiều có ảnh hưởng đến công tác dạy học của nhà trường.

+ Cha mẹ một số học sinh chưa quan tâm đến việc học tập, giao phó con hoàn toàn cho nhà trường.

+ Đội ngũ giáo viên ở trường không ổn định, trẻ về tuổi đời và tuổi nghề, hàng năm ở trường có biến động, giáo viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ thường xuyên nghỉ chế độ nên cũng có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác giảng dạy của nhà trường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017- 2018:

             Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của ngành về: tăng cường nề nếp, kỷ cương; Nâng cao chất lượng giáo dục; Đổi mới và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhà trường xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Phát triển cơ sở giáo dục:

Rà soát quy hoạch và phát triển ở địa phương để đảm bảo cơ sở vật chất của trường  chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Tư vấn với các cấp chính quyền việc cải tạo, tu bổ, xây mới trường học đáp ứng sự phát triển của nhà trường cho đến giai đoạn 2025.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Bám sát các chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý để đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý một cánh chính xác

Bố trí giáo viên giảng dạy đúng môn.

Tạo điều kiện cho giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng chất lượng, yêu cầu đổi mới.

Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực quản trị nhà trường đối với cán bộ quản lý.

Đảm bảo phối hợp thực hiện tốtviệc bổ nhiệm, thi/xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định.

3. Đổi mới chương trình giáo dục giáo dục; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục.

Xây dựng chương trình kế hoạch giảng dạy trong nhà trường phù hợp văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của học sinh.

Thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp đối với học sinh lớp 9 để phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

Tiếp tục thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008 – 2020 tiến tới thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ rong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025. 

Giáo viên ngoại ngữ tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm; rà soát, thống nhất chương trình, tài liệu, học liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng, cấp học; chú trọng phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; thực hiện công tác khảo thí ngoại ngữ đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục:

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào việc dạy và học như mô hình lớp học thông minh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giảm bớt sổ sách không cần thiết cho các thầy cô.

Tăng cưởng sử dụng sổ điểm điện tử trong nhà trường; tuyên truyền phụ huynh học sinh sử dụng hiệu quả công tác tuyển sinh đầu cấp, sử dung dịch vụ công trực tuyến khác.

Âp dụng mạnh mẽ phương pháp học trực tuyết, sử dụng có hiệu quả kho học liệu của ngành, triển khai mô hình giáo dục điện tử, lớp học, trường học thông minh.

6. Công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của nhà trường; đẩy mạnh dân chủ trong trường học. Nâng cao năng lực quản lý nhà trường, đảm bảo đủ điều kiện để Hội đồng trường thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

7. Hội nhập quốc tế:

Áp dụng phương thức dạy học, kiểm tra đánh giá của các nước có nền giáo dục tiên tiến. Tăng cường giao lưu, tìm hiểu mở rộng hiểu biết cho HS đối với VH các nước trên thế giới thông qua các hoạt động liên kết tham quan học tập, giao lưu tọa đàm.

8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục

Xây dựng kế hoạch sửa chữa, tu bổ cải tạo hệ thống trường lớp đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập.

Đẩy mạnh công tác tự làm đồ dùng dạy học nhằm phát huy sự sáng tạo của mỗi  giáo viên trong nhà trường.

Làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường đáp ứng yêu cầu ngày các cao về chất lượng giáo dục.

9. Phát triển nguồn nhân lực:

Nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục chất lượng cao trong nhà trường.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ 1: Thực hiện kế hoạch giáo dục

1.1.  Nội dung:

          Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

          Tổ chức học thêm, dạy thêm trong nhà trường theo đúng các văn bản hướng  dẫn của các cấp.

          Tổ chức dạy học ngoại ngữ theo đóng chỉ đạo của đề án ngoại ngữ.

          Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông, tiếp tục thực hiện việc dạy nghề Tin học cho học sinh khối 8 và khối 9; Đa dạng các phương thức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

          Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục kỹ năng sống; giáo dục pháp luật, giáo dục ATGT; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thực tế hiệu quả; Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng và những điều học sinh nên làm, những điều học sinh không nên làm trong nhà trường.

          Tiếp tục giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh và bộ tài liệu Lịch sử huyện Thanh Trì.

          Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

          Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo đúng công văn hướng dẫn.

    Tổ chức các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa gắn với các hoạt động mang tính chất giáo dục như về nguồn, kĩ năng sống… Chăm sóc tốt công trình măng non. Tuyên truyền học sinh tích cực phòng chống dịch bệnh theo mùa hiệu quả.

    Tổ chức tốt Hội thi giáo dục ATGT, các hội thi giáo viên giỏi cho giáo viên, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể hưởng ứng có hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

1.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

            Xếp loại hạnh kiểm Tốt và Khá: 99,8%

  Giáo dục 90% học sinh chưa ngoan có tiến bộ rõ rệt

 100% học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy và cam kết cùng các tiêu chuẩn thi đua. Không có học sinh mắc thái độ sai trong thi cử.

 Giáo dục 100% học sinh thực hiện tốt pháp luật của nhà nước, chấp hành tốt luật ATGT.

 Tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

 Xây dựng nếp sống thanh lịch văn minh.

 Không có hiện tượng va chạm, gây gổ đánh nhau. Hạn chế tối đa tai nạn thương tích trong nhà trường

 Không có học sinh nào nghiện ma túy và mắc vào tệ nạn xã hội khác.

 Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, các phong trào văn nghệ, TDTT. Các lớp tổ chức có hiệu quả các nội dung, chuyên đề HĐNGLL  

1. 3. Các biện pháp thực hiện:

 Thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục được quy định trong kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do bộ GD & ĐT ban hành.

 Thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, xây dựng Trường học thân thiện - học sinh tích cực”. . .

Thực hiện nghiêm túc việc chào cờ và hát quốc ca vào các buổi sáng thứ Hai đầu tuần; Thùc hiÖn nghiªm tóc quy t¾c øng xö v¨n hãa vµ kØ c­¬ng hµnh chÝnh.

 Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định míi tới CMHS, GV HS.

 Tổ chức 100% học sinh và CMHS ký cam kết thực hiện nghiêm túc luật ATGT, PCMT, PCTNXH, phòng chống bệnh dịch.

 Tăng cường tuyên truyền giáo dục học sinh chấp hành tốt các quy định của cấp trên, pháp luật của Nhà nước.

 Tổ chức cho 100% học sinh được học nội quy của trường, lớp vào tiết sinh hoạt đầu tiên của năm học mới.

 GVCN phối hợp với Đội TNTP, cán bộ lớp và CMHS theo dõi, nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời học sinh vi phạm nội quy.

 Đổi mới các hình thức hoạt động trong các giờ sinh hoạt theo chủ đề. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của GVCN trong việc chuẩn bị nội dung chương trình ngoại khóa. Tổ chức có hiệu quả các buổi sinh hoạt tập thể, lồng ghép trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi, yêu cầu giáo dục và CSVC của nhà trường.

 Thực hiện tích hợp giữa HĐNGLL với thời lượng 2 tiết/ tháng và tích hợp với môn GDCD ở cả 4 khối lớp với chủ đề giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c giáo dục hướng nghiệp ®ối với học sinh lớp 9, thời lượng là 9 tiết/ năm.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” nhằm xây dựng khung cảnh sư phạm “ Xanh - sạch - đẹp”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường với các hoạt động tập thể lành mạnh, bổ ích và các trò chơi dân gian lôi cuốn học sinh tham gia; lồng ghép các tiết dạy, hoạt động lên lớp trong các hoạt động tập thể, các ngày lễ lớn.

Tăng cường các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và nguyện vọng của học sinh giáo dục truyền thống nhà trường, tích hợp giáo dục lịch sử địa phương  vào giảng dạy, góp phần thúc đẩy tinh thần, tu dưỡng đạo đức và ý thức vươn lên trong học tập của học sinh.

Tập trung giáo dục về TTATGT. Thành lập Ban chỉ đạo giáo dục TTATGT trong nhà trường. Lồng ghép việc tuyên truyền giáo dục trong các hoạt động ngoại khóa và các môn học.

Thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá xếp loại học sinh theo đúng thông tư 58 của Bộ đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan trong đánh giá xếp loại học sinh.

Tổ chức tốt các hoạt động của Đội, Hội thu hút học sinh tham gia. Đẩy mạnh hoạt động của đội sao đỏ, chấm điểm thi đua công bằng, chính xác hàng tuần.

Phát động phong trào xây dựng và bảo vệ môi trường, ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản, tiết kiệm điện, nước . . . 

 Phối hợp với hội cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh đi tham quan t×m hiÓu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ít nhất 1 lần/năm.

2. Nhiệm vụ 2: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1. Nội dung:

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học: đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học

           Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

           Đổi mới kiểm tra và đánh giá để phát huy tính sáng tạo của học sinh.

          Đa dạng các hình thức dạy học/ giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

          Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo để phát triển năng lực.

          Thực hiện nghiêm túc trong việc không thi tuyển đầu vào với học sinh lớp 6.

          Thường xuyên đánh giá đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau.

          Xây dựng hệ thống đề thi và đề kiểm tra theo ma trận gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu.

          Tăng cường kiểm tra đột xuất; xây dựng nguồn học liệu mở.

          Nâng cao chất lượng đại trà, quan tâm phát triển mũi nhọn, chú trọng giúp đỡ học sinh yếu kém; đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ.

          Phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi.

Phối hợp với Phòng giáo dục để khảo sát chất lượng học sinh giữa kỳ, cuối kỳ, cuối năm các môn Văn, Toán, Anh

2.2. Chỉ tiêu:

         * Xếp loại văn hoá:

                + Giỏi: 38% trở lên                                 + Trung bình: 21%

+ Khá: 37% trở lên                                   + Yếu, kém:  4%    

- Tỷ lệ học sinh lớp thẳng lên lớp đạt tỷ lệ từ 95 -> 98%.

- Tỷ lệ học sinh lên lớp sau khi thi lại đạt: 95 -> 97%

- Tỷ lệ  tốt nghiệp THCS: 100%.

- Tỷ lệ thi đỗ vào lớp 10 THPT: 63%

- Phấn đấu số học sinh giỏi, HSNK cấp Huyện 50 đến 53 em.

- Phấn đấu học sinh giỏi cấp Thành phố từ 01 đến 02 em.

- Phấn đấu học sinh đạt giải về TDTT cấp Huyện có từ 10 đến 15 em, và 1-2 huy chương cấp Thành phố.

 

* Quy chế chuyên môn:

 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ nhóm chuyên môn có kế hoạch giáo dục của năm học được nhà trường phê duyệt

 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đúng, đủ kế hoạch giáo dục đảm bảo số tiết, khung chương trình và chuẩn kiến thức.

 100% giáo viên chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành.

100% giáo viên lên lớp có giáo án và sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học

 100% giáo viên tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do các cấp tổ chức.

 100% giáo viên có đầy đủ các loại sổ sách theo quy định

 Mỗi giáo viên dự giờ đủ số tiết quy định.

 100% GV thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

 Phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy, không có giáo viên xếp loại TB, yếu về chuyên môn.

 Tham gia đầy đủ các môn thi, các hội thi các cấp.

2.3. Biện pháp thực hiện:

2.3.1. Với học sinh:

 Giáo dục mục đích, động cơ học tập đúng đắn cho học sinh.

 Giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy học tập: có đủ sách vở, đồ dùng học tập, học và làm bài trước khi đến lớp, trung thực khi làm các bài kiểm tra, học đều các môn.

 Giáo dục học sinh có ý thức vươn lên trong học tập, tích cực học theo hướng dẫn của thầy cô, tự giác nghiên cứu giải quyết vấn đề.

 Tham gia tích cực các phong trào thi đua học tốt, đạt nhiều bông hoa điểm giỏi.

 Tích cực rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và chủ động mạnh dạn bộc lộ, trình bày những ý kiến, quan điểm riêng của mình.

 Tham gia học đầy đủ, có chất lượng các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở Huyện và trường.

 Thông báo kịp thời những học sinh lười học, điểm kém với phụ huynh để phối hợp giáo dục.

     2.3.2. Với giáo viên:

 Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, theo đúng kế hoạch dạy học đã được PGD phê duyệt

Thực hiện theo đúng những quy định trong Điều lệ trường Trung học của Bộ GD & ĐT.

          Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá.

 Giải pháp đổi mới phương pháp dạy học:

 Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS.

Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Chú trọng tổ chức hợp lý cho HS làm việc cá nhân và theo nhóm; GV tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học.

 Tăng cường đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng và dự giờ thăm lớp; tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo và hội thi GVDG các cấp. Chú trọng tổ chức cho giáo viên NCKH sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán mỗi bộ môn, đơn vị.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhà trường. Đẩy mạnh một cách hợp lý việc ứng dụng CNTT, cần coi CNTT là phương tiện hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. 

Giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học để ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học và quản lý.

Tiếp tục thực hiện triển khai sổ điểm điện tử.

Sử dụng sổ liên lạc điện tử trong việc quản lý, trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

Mỗi giáo viên thực hiện 2 tiết hội giảng có sử dụng CNTT/ năm học và có thêm ít nhất 01-2 tiết có sử dụng CNTT trong tuần có hiệu quả.

    Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, coi trọng việc giúp đỡ HS học tập yếu kém.

Kiểm tra HKI, II chung toàn huyện môn Văn Toán Anh, Tổ chức khảo sát HS9.

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để khuyến khích học sinh tích cực học tập, tìm hiểu thực tế, tích cực và yêu thích môn học góp phần nâng cao chất lượng dạy học chung.

3. Nhiệm vụ 3: Phát triển đội ngũ giáo viêncán bộ quản lý.

 1. 1. Nội dung:

Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Phấn đấu đảm bảo về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu đảm bảo theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Ổn định đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có ý thức rèn luyện phẩm chất theo các tiêu chí của “Nhà giáo mẫu mực”.

Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên. Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề các môn văn hóa, GVCN giỏi . . .

Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các buổi tập huấn chuyên môn cho CBQL,GV.

Đẩy mạnh chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng anh.

Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Nhà trường cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học.

 2 Chỉ tiêu:

 • Xây dựng tập thể thành một khối đoàn kết, dân chủ và thống nhất.
 • Đánh giá viên chức cuối năm loại:

      BGH: 2/2 Xuất sắc

      Giáo viên: tổng 16 trong đó Xuất sắc: 10; Khá 6 đ/c

      Nhân viên: tổng 9 trong đó Xuất sắc: 4; Khá 5 đ/c

 • 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng kí thi đua
 • Cán bộ, giáo viên, nhân viên giỏi cấp trường:     40 đ/c
 • Giáo viên, nhân viên giỏi cấp Huyện: 6 đ/c
 • Giáo viên, nhân viên giỏi cấp Thành phố: 01 đ/c
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở: 6 đ/c
 • 3. Biện pháp thực hiện:

 Tăng cường các hình thức bồi dưỡng GV, CBQL và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối".

 Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực GV ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn qui định của Bộ đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020".

 Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; chú trọng xây dựng đội ngũ GV cốt cán các môn học trong các nhà trường. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" .

Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi GVDG theo các văn bản hướng dẫn của Sở GD- ĐT, Phòng GD - ĐT.

Rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu GV, NV cho các môn học, đảm bảo chất lượng giáo dục bộ môn của mỗi giáo viên khi đứng lớp..

 Tăng cường công tác kiểm tra để điều chỉnh những thiÕu sót trong kÕ ho¹ch d¹y häc

4. Nhiệm vụ 4: Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả CSVC, thiết bị dạy học; duy trì trường chuẩn quốc gia.

4.1. Nội dung:

Duy trì và giữ vững được quy mô phát triển trường lớp trong năm học 2017 -2018 .

    Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Thường xuyên kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. Tiếp tục bổ sung máy tính, nâng cấp đường truyền internet, xay dựng trang Web hiệu quả, chú trọng việc sử dụng và khai thác các thông tin, các phần mền dạy học . . . góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp để tăng cường cơ sở vật chất.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng tạo cảnh quan trường học.

Tổ chức kiểm tra, rà soát thiết bị dạy học để sửa chữa bổ sung kịp thời danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

Tham mưu với UBND Huyện để đầu tư nguồn lực xây dựng kế hoạch để cải tạo, xây mới đảm bảo đủ lớp học, các phòng học bộ môn, các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu về trường chuẩn quốc gia đến năm 2025.

Đăng ký danh hiệu thư viện trực tuyến, đưa văn hóa đọc đến với học sinh một cách hiệu quả

4. 2.  Chỉ tiêu.

 -  Huy động 100%  hs hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.

 - Duy trì trường chuẩn quốc gia.

 - Thư viện đạt tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố

 -  Giữ vững số lượng lớp: 16 lớp với 542 học sinh.

 - Phấn đấu không có học sinh bỏ học giữa chừng.

 4. 3. Biện pháp:

Vận động 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6.

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với CMHS vận động, nhắc nhở, theo dõi các em chuyên cần trong học tập.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Cập nhật, theo dõi học sinh trong các năm học qua sổ đăng bộ hằng năm.

Hằng ngày kiểm tra sĩ số học sinh từng lớp. Học sinh nghỉ học phải có giấy phép do cha mẹ viết để phối hợp chặt chẽ với nhà trường nhằm quản lý học sinh bỏ giờ, bỏ tiết và nghỉ học không phép. Hằng ngày nhà trường kiểm tra chốt sĩ số của các lớp và liên hệ trực tiếp với cha mẹ học sinh nghỉ học không phép để xử lý kịp thời.

Bảo vệ trường quản lý chặt chẽ học sinh không cho ra ngoài trường trong giờ học nếu không có lý do chính đáng.

Học sinh diện chính sách, hộ nghèo được miễn, giảm các khoản đóng góp theo quy định.

Thường xuyên quan tâm giúp đỡ kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất.

Quan tâm bồi dưỡng học sinh yếu, kém về văn hoá.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, học tự chọn nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh.

 

5. Nhiệm vụ 5: tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.

5.1. Nội dung:

        Chú trọng ứng dụng CNTT trong dạy học.

       Tăng cường sử dụng mô hình lướp học truyền thống kết hợp với lớp học trực tuyến.

        Tăng cường ứng dụng CNTT và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh

        Xây dựng kế hoạch, đôn đốc việc thực hiện ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý hồ sơ của giáo viên, học sinh như: sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử.

        Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ phổ cập giáo dục.

5.2. Chỉ tiêu:

       - 100% GV sử dụng thành thạo CNTT trong soạn giảng

       - 100% Gv sử dụng bài giảng điện tử trong tuần có hiệu quả

       - 100% giáo viên sử dụng sổ điểm điện tử và nhập điểm trên hệ thống quản lý giáo dục của Sở.

       - Duy trì thông tin thưởng xuyên trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

      5.3. Biện pháp thực hiện

       Yêu cầu 100% GV phải tham gia thi GVG cấp trường sử dụng CNTT trong việc soạn giảng.

       Các tiết hội giảng, yêu cầu 100% GV phải tham gia và có ứng dụng CNTT trong giờ dạy.

       Nhà trường tổ chức các buổi tập huấn, học tập về ứng dụng CNTT để nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mền ứng dụng.

       Mỗi đ/c GV có ít nhất 2 bài giảng điện tử/ học kỳ nộp về BGH.

       Giao đc Bí thư chi đoàn phụ trách cập nhật thông tin trên trang website của trường

       100% GV nhập điểm trên phần mềm sổ điểm điện tử.

       Triển khai hệ thống sổ liên lạc điện tử để trao đổi và thông tin với phụ huynh

       Tiếp tục triển khai học bạ điện tử trên hệ thống phần mềm ESAM

6. Nhiệm vụ 6: Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục.

6. 1. Nội dung:

 Tổ chức, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP về PCGD THCS; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT  Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, tăng cường phân luồng HS sau THCS.

  Tham mưu với lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân HS bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số HS; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

6. 2. Chỉ tiêu:

        Đảm bảo tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 98,5%

        Duy trì kết quả đạt chuẩn về phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục THPT.

6.3. Biện pháp:

        Phối hợp với Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể quần chúng của địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp 100%.

        Quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh hàng ngày, phát hiện kịp thời và có biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn hiện tượng học sinh nghỉ học không phép, bỏ tiết thường xuyên, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

        Phối hợp kịp thời với CMHS để vận động, nhắc nhở học sinh thực hiện chuyên cần trong học tập.

        Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh, tăng cường các hoạt động tập thể và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

        Thực hiện và tham mưu với Ban chỉ đạo phổ cập của xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến các ban ngành đoàn thể địa phương, đến tận cha mẹ học sinh để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục.

       Thực hiện tốt chế độ đãi ngộ với học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để hỗ trợ học sinh tiếp tục đến trường.

7. Nhiệm vụ 7: Đổi mới công tác quản lý.

  1. Nội dung

Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các tổ, nhóm; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Thực hiện Sổ điểm điện tử trong toàn cấp học.Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của GV, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của HS, xếp thời khoá biểu, quản lí thư viện trường học;

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua internet, trang mạng "Trường học kết nối", đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng GV, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong quản lý.

Thu - chi tài chính, thu chi DTHT theo đúng các công văn hướng dẫn .

Quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ và quyết định 22/2012 của UBND thành phố. 

7.2. Chỉ tiêu:

- Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ đã đề ra.

- Làm tốt công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục.

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra cho 12 đồng chí giáo viên.

- Thực hiện tốt việc thu chi tài chính, công khai tài chính theo quy định

- Không có đơn từ khiếu nại của phụ huynh HS trong việc dạy thêm, học thêm.

7.3. Biện pháp

Thực hiện tốt ba công khai, bốn kiểm tra.

Thực hiện: kỷ cương nề nếp trong quản lý, xây dựng quy chế làm việc khoa học, tự giác.

Chỉ đạo CBGV - NV thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên, quy chế chuyên môn, chương trình giáo dục phổ thông và các cuộc vận động của ngành và các đoàn thể.

Có kế hoạch hoạt động của năm học cụ thể, sát, hợp với tình hình cơ sở vật chất và các điều kiện khác của nhà trường bám sát nhiệm vụ năm học của cấp trên. Chỉ đạo, động viên CBGV - NV thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo tổ nhóm xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên và chỉ tiêu của từng cá nhân.

Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn và các đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong nhà trường.

Thực hiện tốt việc quản lý các loại hồ sơ, sổ sách, văn bản, tài liệu và kết quả của học sinh.

Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc đổi mới dạy học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề ở tất cả các bộ môn nhằm phát huy tính sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.

Chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện quy trình đánh giá, xét tốt nghiệp THCS theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

Phát huy dân chủ, bổ sung quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công.

Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi hợp pháp của CBGV - NV, xây dựng nếp làm việc nghiêm túc, tự giác, hiệu quả và tập thể đoàn kết, nhất trí.

Thực hiện nghiêm túc thời gian hội họp và giao ban

             Họp hội đồng: 1lần / tháng

             Họp công đoàn, tổ chuyên môn: 1 lần / tháng

             Họp GVCN: 1 lần / tháng

             Họp nhóm chuyên môn: 2 lần/ tháng

Chỉ đạo, nhắc nhở, giám sát giáo viên thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm theo QĐ số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác thu chi hàng năm.

Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm học thêm. GV kí cam kết không vi phạm quy định dạy thêm học thêm trái phép. 

Nhà trường hoàn thiện hồ sơ dạy thêm học thêm tất cả các khối lớp trong nhà trường  nộp hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm trong nhà trường từ  6/9/2017.

Các tiết dạy của giáo viên cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đảm bảo chất lượng giáo dục.

Công tác thu chi học phí thực hiện theo đúng thông tư 22 về công tác thu chi học phí dạy thêm học thêm.

C«ng khai c«ng t¸c thu chi DTHT hµng th¸ng.

8. Nhiệm vụ 8: Công tác thi đua khen thưởng.

    8.1. Nội dung:

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn liền với hiệu quả công việc được giao.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm học.

Xây dựng quy chế thi đua sát thực tế và hiệu qủa công việc.

Thực hiện chế độ khen thưởng theo đúng quy chế.

Chấp hành chế độ thông tin báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

    8.2. Chỉ tiêu:

 • 100% CBGVNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • 100% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường.
 • 3 đ/c giáo viên tham gia thi GVG đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện.
 • 11  đồng chí  đăng ký và đạt chiến sỹ thi đua cơ sở và giấy khen của UBND Huyện
 • 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đạt lao động giỏi cấp trường.
 • Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh điển hình.
 • Trường đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp Huyện.
 • Trường tiên tiến về thể dục thể thao cấp huyện.
 • Công đoàn đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
 • Công tác Đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh xuất sắc cấp Thành phố trở lên
 • Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.
 • Thư viện đạt Tiên tiến Xuất sắc cấp thành phố.

  8.3. Biện pháp:

Kiện toàn Ban thi đua khen thưởng của nhà trường.

Mỗi thành viên trong nhà trường đều có bản đăng kí thi đua và KHCN.

Tổ chức hội nghị CBGV- NV đăng ký chỉ tiêu thi đua, xây dựng chỉ tiêu trên cơ sở của cá nhân đăng ký.

Phát động 4 đợt thi đua trong năm. Các đợt thi đua có tiêu chuẩn cụ thể, đánh giá kịp thời, chính xác, công bằng.

         Đợt 1: từ 15/8 đến 20/11

         Đợt 2: từ 20/11 đến hết học kỳ I (30/12/2017)

         Đợt 3: từ đầu học kỳ II đến 26/3/2018

         Đợt 4: Từ 26/3 đến cuối năm học

Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn tạo điều kiện cho công tác dư giờ, thao giảng, đăng ký tiết thao giảng, xây dựng chuyên đề, thực hiện đồ dùng dạy học, dự thi giáo viên giỏi…

Thực hiện chế độ khen thưởng (theo Qui chế thi đua  và Quy chế chi tiêu nội bộ)

       Chỉ đạo Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động vui chơi phù hợp với truyền thống địa phương và độ tuổi học sinh để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh giúp các em rèn luyện sức khỏe, PCTNTT, phòng chống bạo lực, các tệ nạn xã hội và chung sống hòa bình.

Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong công việc và các đợt thi đua.

 

 

PhẦN BA

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TỪNG THÁNG

 

 Tháng 8/2017:

Tập huấn, bồi dưỡng CM và học tập chính trị hè 2017.

Sửa chữa CSVC phục vụ năm học mới.

Tổ chức học quy chế chuyên môn.

Phân công chuyên môn, xây dựng kế hoạch dạy học.

Triển khai học tập nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Tựu trường ngày 14/8/2017 và thực hiện biên chế năm học .

Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể đầu năm.

Lập danh sách HS 9 tham gia lớp bồi dưỡng HSG tại trường THCS Chu Văn An.

Phân loại đối tượng HS theo năng lực, thực hiện KH DTHT.

Triển khai dạy nghề cho HS khối 9.

Tổ chức giải chạy báo Hà Nội mới- Vì hòa bình lần thứ 44 .

 

Tháng  9/2017:

Tổ chức khai giảng năm học 2017-2018.

Ổn định nền nếp dạy - học.

Triển khai thực hiện tuần sinh hoạt tập thể, tuần công dân đầu năm học

Phát động thi đua đợt 1.

Triển Khai kế hoạch tháng ATGT năm 2017; Tổ chức cho học sinh và CBGV ký cam kết về PCMT, PCTP, PC dịch bệnh, giáo dục ATGT.

Xây dựng các loại KH năm học 2017 2018.

Thống nhất các loại HSSS của nhà trường và GV.

Tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kì 2017-2022.

Tổ chức Hội nghị CBVC

Tiếp tục dạy nghề cho HS khối 9.

Kiểm tra quy chế chuyên môn lần 1.

Đón đoàn KT các cấp về CSVC, tuyển sinh, phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Triển khai cuộc thi NCKH dành cho HS (cấp trường).

Nộp báo cáo đầu năm học về Tổ THCS (ngày 10/9).

Tham gia giải chạy báo Hà Nội mới- Vì hòa bình lần thứ 44 cấp huyện.

Phối hợp với UBND xã hoàn thiện hồ sơ phổ cập năm 2017.

Triển khai thi viết về ATGT.

Tổ chức Đêm hội trung thu toàn trường

 

Tháng 10/2017:

Tổ chức chuyên đề các bộ môn về thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực

Tổ chức thi GVG môn Văn, Sử GDCD cấp trường.

Hội giảng  kỳ I.

Triển khai dạy BD HSG-HSNK và PĐ học sinh yếu kém khối 6, 7,8.

Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn lần 2.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm giải phóng huyện Thanh Trì; 63 năm giải phóng Thủ đô và ngày phụ nữ Việt Nam (20/10).

Phát động thi đua kỉ niệm ngày NGVN 20/11.

Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47.

Tham gia giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 44.

 Hoàn thành việc tổng hợp KQ điều tra  PCGDTHCS năm 2017.

 Nộp đăng kí danh hiệu thi đua (ngày 15/10);

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ tháng 10

 Đón đoàn KT các cấp về chuyên môn và kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia, kiểm tra PCGD.

Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp huyện.

 Đăng ký danh hiêu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

          Môn  Lịch sử tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Khu di tích Bạch Đằng Giang

 

Tháng 11/2017:

Tiếp tục duy trì nền nếp dạy - học. Thực hiện kế hoạch DH.

Tiếp tục BD HSNK và phụ đạo học sinh yếu kém

Tham gia cuộc thi NC KH dành cho HS (cấp TP nếu có).

           Kiểm tra quy chế chuyên môn lần 3.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề các môn học.

Sơ kết Hội giảng  kỳ I và tổng kết thi GVDG các môn Ngữ văn; GDCD và Lịch sử cấp trường, thi GVG cấp huyện môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử.

Tổ chức lễ kỷ niệm 35 ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Sơ kết thi đua đợt 20/11.

Nộp báo cáo giữa học kỳ I (trước 10/11).

Đoán đoàn kiểm tra của Sở, Phòng .

Xây dựng kế hoạch dự toán tài chính năm 2018.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Tiếng Anh kết hợp với môn GDCD, Ngữ văn, Lích sử tại Hoàng thành Thăng Long

 

Tháng 12/2017:

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề các môn học

Tiếp tục bồi dưỡng HSNK, phụ đạo HS yếu kém.

 Phát động tháng cao điểm phòng chống AIDS vào ngày 01/12/2017; Tổng kết công tác PCMT năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Tổ chức kiểm tra HK I và Sơ kết các cuộc vận động.

Kiểm tra quy chế chuyên môn lần 4.

Hoàn thành chương trình dạy nghề và các loại hồ sơ chuẩn bị thi nghề phổ thông cho HS K9.

Phòng kiểm tra toàn diện chuyên môn các trường, tổ chức các chuyên đề chuyên môn và kiểm tra PCGD.

Thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9.

Môn Sinh học và Công nghệ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Bảo tàng Tài nguyên Rừng Việt Nam

 

Tháng 1/2018.

Tiếp tục Bồi dưỡng HSNK, phụ đạo HS yếu kém.

Hoàn thành đánh giá, xếp loại 2 mặt GD HS học kỳ I.

Kiểm tra quy chế chuyên môn lần 5.

Tổ chức sơ kết HK I.

Thi nghề phổ thông.

Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

Thi khảo sát HSNK cấp trường.

Tổ chức SH chuyên môn, chuyên đề các môn học.

Phòng kiểm tra CM các trường, tổ chức các CĐ chuyên môn.

Nộp báo cáo HKI về PGD ngày 05/01/2018.

Hội khỏe phù đổng cấp trường

Tháng 2/2018.

Tiếp tục bồi dưỡng  HSNK, phụ đạo HS yếu kém.

Tổ chức Hội giảng kỳ II.

Thi GVDG các môn Ngữ văn; GDCD và Lịch sử cấp TP (nếu có).

Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

Kiểm tra quy chế chuyên môn lần 6.

Tổ chức nghỉ tết nguyên đán, phát động tết trồng cây đầu xuân 2018.

Kiểm tra chuyên đề và chuyên môn.

Tổ chức Ngày hội mùa xuân

 

Tháng 3/2018.

Tiếp tục bồi dưỡng HSNK, phụ đạo HS yếu kém

 Thi HSG lớp 9 các môn VH cấp TP và thi theo mô hình IJSO (nếu có).

Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.

Kiểm tra quy chế chuyên môn

PGD kiểm tra chuyên môn các trường.

 Tổ chức hoạt động ngoại khóa kỷ niệm 26/3.

Tổ chức thi chọn HSNK 6, 7, 8 cấp trường.

Kiểm tra hồ sơ học sinh khối 9.

Khảo sát chất lượng học sinh lớp 9.

Nộp báo cáo giữa học kỳ II (Trước 15/3/2018).

Đón đoàn kiểm tra thi đua năm học 2017-2018.

Môn Vạt lý, Công nghệ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trung tâm Panasonic Việt Nam

 

Tháng 4/2018.

Tiếp tục bồi dưỡng HSNK, phụ đạo HS yếu kém.

Lập kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ II.

 Kiểm tra quy chế chuyên môn lần 8.

 Thi HSNK khối 6, 7, 8 cấp huyện.

Kiểm tra hồ sơ của học sinh khối 9 lần 2

Khảo sát chất lượng học sinh khối 9 theo đề của PGD

Đón  kiểm tra CM và kiểm tra thi đua; công tác PCMT, PCTP.

Tháng 5/2018.

Thi học kỳ II các khối lớp.

Hoàn thành CT, đánh giá XL học sinh cuối năm học.

Tổng kết thực hiện các cuộc vận động

Sở, phòng GD & ĐT KT chuyên môn và KT thi đua.

Bình xét danh hiệu thi đua tập thể và CN cuối năm học.

Kiểm tra hồ sơ học sinh khối 9

Nộp kết quả điểm THCS (Ngày 25/5/2018).

Xét tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9.

Thu đơn thi tuyển vào lớp 10 năm học 2018 – 2019

Đánh giá xếp loại CBVC năm học 2017- 2018.

Tổng kết năm học 2017- 2018

Kiểm kê, bàn giao tài sản cho bảo vệ trước khi về nghỉ hè

 Nộp các hồ sơ xét duyệt thi đua và SKKN.

Triển khai kế hoạch hoạt động hè.

Tổ chức dâng hương, báo công tổng kết năm học tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám

 

Tháng 6/2018.

Nộp báo cáo tổng kết năm học (trước 06/6).

Thi tuyển sinh vào 10 - THPT.

Nộp các hồ sơ xét duyệt thi đua (trước 10/6).

Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2018.

Phát động tháng cao điểm PCMT và các TNXH, cao điểm là ngày 26/6/2018 - ngày toàn dân PCMT.

CBGVNV nghỉ hè.

Ôn tập khối 9 thi vào THPT

 

Tháng 7/2018.

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Tổ chức hoạt động hè 2017 và ôn tập văn hóa.

Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch.

Đón phòng GDĐT kiểm tra hoạt động hè.

Tu sửa cơ sở vật chất.

Triển khai các  hoạt động bồi dưỡng giáo viên hè 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN THỨ TƯ

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA ĐĂNG KÝ TRONG NĂM HỌC

 

 1. Đăng ký thi đua của tập thể :

Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

Trường Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ cấp Huyện.

Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

Liên đội mạnh xuất sắc cấp Thành phố

Thư viện Tiên tiến Xuất sắc cấp thành phố.

Trường tiên tiến về thể dục thể thao cấp huyện.

 

 1. Cá nhân đăng kí thi đua :

 

STT

Hä T£N

CHøC Vô

LÜNH VùC

 1.  

Đặng Thị Thảo

Hiệu trưởng

Quản lý

 1.  

Đào Mỹ Trung

Phó Hiệu trưởng

Quản lý

 1.  

Nguyễn Thị Lệ Hằng

CTCĐ

Môn GDCD

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tổ trưởng CM

Môn Ngữ văn

 1.  

Vũ Hiền Phương

GV

Môn Lịch sử

 1.  

Phạm Thị Ngọc Hoàn

NV

Thư viện

 1.  

Đoàn Thị Kim

NV

Y tế

 1.  

Bùi Thị Hà

Tổ trưởng CM

Hóa - Sinh

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hương

Tổ trưởng CM

Môn Tiếng Anh

 1.  

Nghiêm Thị Thanh

Tổ trưởng CM

Môn Toán

 1.  

Nguyễn Thu Chuyên

TPT

TPT

 

 

Phê duyệt của cơ quan cấp trên

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

Đặng Thị Thảo

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 64
Tháng 05 : 739
Năm 2021 : 4.503