A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế chuyên môn năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG THCS HỮU HÒA

 

 

 

QUY ĐỊNH

HỆ THỐNG HỒ SƠ SỔ SÁCH, NỀN NẾP CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017-2018

 

          Căn cứ  Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ  Quy định Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung học cơ sở theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quy chế Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

            Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của nhà trường;

            Xét đề nghị của chuyên môn.

            Trường THCS Hữu Hòa hướng dẫn quy định về hồ sơ và cụ thể hóa nội dung trong các Quy định về chuyên môn như sau:

A/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NẾN NẾP CHUYÊN MÔN.

       1. Chế độ làm việc đối với giáo viên và cán bộ quản lý: (Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần; Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần;

- Giáo viên là 19 tiết/tuần;

            Chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy thực hiện như quy định trong Thông tư.

            Lưu ý: khi xếp thời khóa biểu không  bố trí cho giáo viên nghỉ quá 01 ngày/tuần.

       2. Quy định trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Sáng thứ hai: sơ mi trắng, quần âu (chân váy) đen; GV Thể dục áo phông trắng

- Các ngày khác: Trang phục khi đến trường phải gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường giáo dục, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.

- Ngày lễ: mặc lễ phục hoặc đồng phục nhà trường theo thống nhất

       3. Quy định về thực hiện bài giảng ứng dụng CNTT, dự giờ, thăm lớp:

- Gv sử dụng các phần mềm dạy học trên máy chiếu ít nhất 2 tiết/ tuần (giáo án thể hiện rõ nội dung sử dụng máy), giáo viên tích cực khai thác tài nguyên trên mạng phục vụ dạy học để tiết học đạt hiệu quả cao nhất.

- Máy tính có nối mạng và máy in ở phòng HĐSP phục vụ cho GV dạy và học tại trường, không sử dụng cho công việc cá nhân.

- Dự giờ trong năm học:

            + Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng dự giờ ít nhất 01 tiết/01 giáo viên;

            + Tổ trưởng, tổ phó dự giờ giáo viên ít nhất 04 tiết/01 giáo viên.

            + Giáo viên hội giảng hoặc dạy chuyên đề ít nhất 02 bài (có ứng dụng CNTT)

            + GV dự giờ đồng nghiệp: ít nhất 18 tiết  (GV mới dự giờ: 1 tiết/ tuần)

4. Quy định cụ thể từng loại hồ sơ.

4.1. Giáo án

*Giáo án

          - Viết (in) trên khổ giấy A4, có nhãn vở đúng quy định của nhà trường.

          - Phải có KHDH và chế độ kiểm tra cho điểm cùng các vấn đề đính chính, điều chỉnh (nếu có) ở các trang đầu của mỗi quyển giáo án.

            - Ghi rõ ngày tháng năm soạn dạy

            - Ghi rõ nội dung sử dụng máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh… trong giáo án

            - Sau mỗi tiết dạy đều có giáo án bảng kèm theo (Văn, Toán, Sinh, Sử)

            - Khi lên lớp phải có giáo án dạy, khi có dự giờ Gv phải trình giáo án cho người     dự sau tiết dạy để rút kinh nghiệm

- Giáo án viết tay đối với giáo viên chưa đủ 3 năm trong nghề, giáo viên nhận chuyên môn khối mới.

- Các giáo viên sau 3 năm được sử dụng giáo án đánh máy với môn, khối đã dạy nhưng có nội dung bổ sung.

- BGH hoặc tổ trưởng CM kiểm tra giáo án và nhận xét trực tiếp vào cuối trang theo thời điểm kiểm tra.

- Không soạn, in giáo án trước quá một tuần

- Đối với các tiết kiểm tra 45’ và HK:  có ma trận, đề, hướng dẫn chấm, kết quả, nhận xét, rút kinh nghiệm ( đề, kỹ năng, kiến thức của HS ) và ký duyệt đề của tổ trưởng.

            - Giáo án được ký duyệt vào chiều thứ 2, thứ 3 hàng tuần; quan tâm bồi dưỡng      chuyên môn cho giáo viên mới ra trường bằng việc góp ý qua giáo án cho giáo             viên trước khi lên lớp.

4.2. Sổ điểm cá nhân:

        - Ghi đầy đủ và đúng danh sách học sinh

        - Mỗi bộ môn của một lớp được thể hiện trên cùng một trang hoặc các trang liên tiếp.

 

- Việc vào điểm phải đúng kết quả kiểm tra của học sinh, đúng cột điểm, (bắt buộc bằng bút bi xanh)

        - Việc cập nhật điểm phải thực hiện thường xuyên. (Cả việc cập nhật vào Sổ điểm tử esams)

        - Cơ số điểm cần thực hiện theo quy định chế độ kiểm tra cho điểm của từng bộ môn, và theo kế hoạch của nhà trường.

        - Khi có sự sai sót cần sửa chữa theo đúng quy định. 

        - Việc tính điểm thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

 4.3. Lịch báo giảng:

        - Ghi đầy đủ nội dung các cột mục theo quy định.

        - Chậm nhất sáng thứ hai: giáo viên báo giảng cho tuần tiếp theo và để tại tủ văn phòng       

            - Nếu ngày nào đó nghỉ mà có tiết dạy cần ghi chú rõ ràng chuyển sang những ngày tiếp theo (ở cột cuối cùng của lịch)

        - Cần lập kế hoạch đồ dùng theo từng tuần, tháng kèm theo lịch báo giảng.

  4.4. Sổ dự giờ:

        - Khi dự giờ cần phải ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu

         - Khi dự xong cần có nhận xét và đánh giá. Việc cho điểm cần cụ thể theo từng mục để đánh giá cho sát thực tế.

        - Thực hiện nghiêm túc việc dự giờ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 4.5. Sổ công tác

             - Ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc họp hội đồng triển khai việc học tập chính trị, công tác của nhà trường, công tác chuyên môn, công tác công đoàn,  họp tổ, nhóm chuyên môn,…

            - Lưu công văn chỉ đạo chuyên môn của các cấp

 4.6. Sổ kế hoạch cá nhân và bồi dưỡng chuyên môn

Gồm các mục:

+ Kế hoạch cá nhân theo học kì

+ Nội dung thảo luận và triển khai chuyên đề

+ Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn do tổ trưởng triển khai

+ Nội dung tập huấn CM(cấp huyện, thành phố, quốc gia...)

+ Các nội dung tự bồi dưỡng chuyên môn

 4.7. Sổ chủ nhiệm:

        - Ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của sổ; cập nhật thường xuyên những thông tin liên quan, theo dõi các hoạt động, theo dõi hạnh kiểm - học lực hàng tháng,

4.8. Sổ đầu bài:

            * Trách nhiệm học sinh giữ Sổ đầu bài.

        - Nhận - trả sổ đầu bài vào đầu và sau các buổi học tại Phòng Đội; HS có nhiệm vụ ghi các mục: ngày tháng, tuần, thứ, tiết, môn, tên bài, HS vắng mặt, HS được KT miệng.

        - Không được tự tiện giao cho bất cứ ai giữ Sổ đầu bài nếu không được sự đồng ý của GVCN.

        - Bảo quản, giữ gìn sổ đầu bài từ khi nhận đến khi bàn giao cho Văn phòng.

* Trách nhiệm của giáo viên:

        - GVBM có nhiệm vụ ghi nội dung nhận xét sơ lược về tiết dạy và kí sau mỗi tiết dạy. Theo dõi  việc ghi chép của học sinh trong giờ, bộ môn của mình.

        - GVCN cử 1 học sinh có khả năng ghi chép và giữ Sổ đầu bài, ký, nhận xét cuối tuần; hướng dẫn HS ghi sổ và tổng kết điểm, báo cáo kết quả cuối tuần cho TPT, quản lí sổ, theo dõi việc thực hiện giờ dạy của lớp mình nếu có hiện tượng bất thường (tẩy xóa, thay trang,...) báo cáo trực tiếp với BGH. Sau mỗi tuần không có báo cáo, mọi vấn đề liên quan đến sổ đầu bài của lớp nào GVCN lớp đó phải chịu trách nhiệm.

* Trách nhiệm văn phòng:

        - Giao nhận sổ hàng ngày cho học sinh (có kí xác nhận). chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gìn sổ trong thời gian sổ tại Văn phòng. Bọc bìa, làm nhãn sổ trước khi đưa vào sử dụng.

        - Cuối học kì I, cuối năm thu - nhận sổ, bảo quản, lưu giữ sổ.

* Trách nhiệm của phó Hiệu trưởng:

            Kiểm tra, kí và nhận xét sổ hàng tuần để đánh giá thi đua và ý thức của từng lớp, từng GV khi thực hiện chuyên môn và nền nếp.

 4.9. Quy định sử dụng Sổ điểm điện tử Esams:

* Trách nhiệm của giáo viên:

        - GVBM có nhiệm vụ vào điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm  tra định kì hàng ngày Quản lí, chịu trách nhiệm về điểm của mình.

        - GVCN điền đầy đủ thông tin trong phần mềm, cập nhật số học sinh nghỉ hàng ngày. Nhận xét đánh giá học sinh sau học kì và cuối năm.

* Trách nhiệm của văn phòng:

        - Hỗ trợ giáo viên trong quá trình sử dụng phần mềm

        -  Tư vấn cho BGH trong quản lý sử dụng sổ điện tử

        * Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

        - Kiểm tra thường xuyên, theo dõi việc sử dụng của giáo viên, văn phòng.

      

5. Quy định về thực hiện tiết dạy trên lớp:

            1. Chuẩn bị chu đáo trước khi lên lớp.

            2. Ra vào lớp đúng giờ, vào muộn hoặc ra sớm quá 5 phút ( không có lý do chính đáng) được tính như nghỉ tiết dạy không có lý do.

 

. Trước mỗi tiết học giáo viên phải kiểm tra sĩ số, trực nhật, vệ sinh và các quy định cần thiết của nhà trư­ờng.

            4. Kiểm tra bài cũ từ 1 đến 3 học sinh, thời gian kiểm tra không quá 7 phút.

            5. Tư thế, trang phục chỉnh tề, không đút tay vào túi quần, không sử dụng điện thoại di động; không ra khỏi lớp (trong các trường hợp cần thiết phải báo cáo BGH);  không hút thuốc, không có biểu hiện bởi ảnh hưởng bia, rượu khi lên lớp.

            6. Chịu trách nhiệm quản lý học sinh, điểm danh, ghi tên học sinh vắng từng tiết học vào sổ đầu bài. Nhận xét đánh giá tiết học theo đúng quy định.

            7. Trong giờ dạy không được cho học sinh ra ngoài (trừ trường hợp đặc biệt). Không thi hành kỉ luật học sinh bằng các hình thức gây tổn thương tâm lý, xúc phạm thân thể, nhân phẩm học sinh.

            8. Kết thúc giờ dạy giáo viên giành 3 - 5 phút củng cố và hướng dẫn học sinh làm việc ở nhà; công khai các lỗi vi phạm, phê rõ các ưu điểm, khuyết điểm và xếp loại giờ học vào sổ đầu bài. Những lỗi vi phạm nặng phải báo giáo viên chủ nhiệm xử lý theo quy định và trực tiếp phản ánh với Ban giám hiệu nhà trường.

            9. Hoàn thành tiết dạy đúng thời gian quy định. Trường hợp đặc biệt phải nói rõ    trước học sinh kế hoạch dạy tiếp theo.

6. Quy định về Kiểm tra, Chấm, trả bài kiểm tra:

          Kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh: Thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông:

          1. Số lần kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ từng môn học theo quy định của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh. Kiểm tra định kì theo phân phối chương trình, các trường hợp đặc biệt báo cáo xin ý kiến BGH

          2. Các bài kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh. Tuyệt đối không để học sinh quay cóp, gian lận trong khi làm bài kiểm tra.

          3. Bài kiểm tra phải chấm cẩn thận, sửa chữa sai sót cho học sinh. Bài kiểm  tra thường xuyên trả chậm nhất là sau 1 tuần, bài kiểm tra định kì trả chậm nhất sau 10 ngày. Riêng đối với môn có tiết theo KHDH phải trả theo đúng quy định.

          4. Kết quả học tập của học sinh được giáo viên bộ môn trực tiếp vào Sổ Gọi tên ghi điểm hàng ngày trước sự chứng kiến của học sinh.

          5. Học sinh nào không được dự kiểm tra thì giáo viên bố trí cho học sinh kiểm tra bù. Nghiêm cấm việc cấy điểm cho học sinh.

         6. Thường xuyên kiểm tra vở ghi, vở bài tập để đánh giá được tinh thần thái  độ học tập của học sinh.

         7. Giáo viên bộ môn có trách nhiệm vào điểm sổ điểm cá nhân, sổ điểm  điện tử ( vào 25 hàng tháng). Vào điểm: Bảo đảm tính chính xác, kịp thời.

- Hạn chế tới mức thấp nhất việc sửa chữa

7. Thực hiện chương trình và TKB

- Chương trình: Đảm bảo đúng KẾ HOẠCH DẠY HỌC tổ nhóm thống nhất và BGH đã phê duyệt; đảm bảo tiến độ theo tuần;

- TKB: Thực hiện nghiêm túc các tiết  dạy trong thời khóa biểu. (Khi có điều chỉnh phải thể hiện trong giáo án, sổ báo giảng và sổ đầu bài).

- Giáo viên dạy chậm chương trình phải báo cáo với BGH, tổ trưởng về kế hoạch dạy bù, đăng kí và được phê duyệt mới được dạy bù. Phó hiệu trưởng có sổ Theo dõi dạy bù riêng.

8. Quy định về Dự giờ, thao giảng

          1. Hàng tháng thực hiện dự giờ tối thiểu: theo quy định (giáo viên tối thiểu 18 tiết/năm, tổ trưởng dự 4 tiết/GV, BGH dự 1tiết /GV)

          2. Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy theo quy định.

          3. Các giờ thao giảng, chuyên đề giáo viên không có giờ bắt buộc phải đi dự để trao đổi chuyên môn, khuyến khích giáo viên đổi giờ dạy để dự.

          4. Mỗi giáo viên thao giảng tối thiểu 2 tiết/học kì. Đăng kí dạy thao giảng với tổ chuyên môn trước 1 tuần.

9. Quy định về Tự bồi dưỡng:

          Mỗi người đều phải luôn luôn đúc rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao hiệu quả giảng dạy và công tác. Mỗi tháng mỗi giáo viên phải có một chuyên đề tự học và lưu lại trong sổ tự học.

          Khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ…

10. Quy định về Việc sử dụng đồ dùng và các thiết bị dạy học, tham gia công tác viên thư viện

          Khi mượn đồ dùng dạy học GV phải có kế hoạch mượn trước 2 ngày (đăng kí với CBTB), khi sử dụng đồ dùng xong phải trả ngay cho CBTV;

          Cần phải sử dụng và khai thác triệt để các loại đồ dùng dạy học sẵn có tránh tình trạng dạy chay.

          Sử dụng máy chiếu thường xuyên trong các tiết dạy, đảm bảo hiệu quả tiết dạy

Khuyến khích giáo viên sử dụng đồ dùng tự làm và các trang bị hiện đại, phần mềm CNTT phục vụ cho việc dạy học.

          Tích cực sử dụng tài liệu tham khảo, tham gia tích cực cộng tác viên thư viện.

 

11. Quy định về Nề nếp và chế độ thông tin báo cáo:

a/ Quy định về nề nếp công tác

- Lên lớp, đi học, sinh hoạt đúng ngày, giờ quy định. Nếu nghỉ phải làm đơn xin phép trước 2 ngày, nếu ốm đau đột xuất phải báo kịp thời ngay với BGH và tổ CM để sắp xếp giáo viên dạy thay;

- Khi được điều động làm thay các công việc của đồng nghiệp cần nghiêm túc thực hiện một cách có hiệu quả.

- Trong buổi họp, học chính trị… không nói chuyện, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại,… và cần ghi chép nội dung hoặc học tập cẩn thận;

- Tích cực tham gia góp ý, đề xuất trong quá trình thảo luận, góp ý;

- GV khi  lên lớp không được liên quan hoặc bị ảnh hưởng của rượu, bia, thuốc lá. Phải tôn trọng học sinh.

- Đến trường phải mặc trang phục mô phạm, đúng quy định.

b/ Quy định về Chế độ thông tin, báo cáo:

- Thông tin: Khi có việc đột xuất, ốm đau cần phải báo cáo với Ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn kèm theo nội dung công việc cần giúp đỡ để kịp thời phân công người làm thay. Thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại với nhà trường (kể cả ngày nghỉ). Nếu có cuộc gọi nhỡ của BGH, Tổ trưởng, Công đoàn,… phải chủ động liên lạc lại.

- Nộp các loại báo cáo đúng hạn, tuyệt đối chính xác theo yêu cầu. Cán bộ, giáo viên được giao nhiệm vụ nộp báo cáo lên cấp trên, trước và sau khi nộp phải báo cáo báo lãnh đạo.

 12. Quy định về Quản lí học bạ:

a. Trách nhiệm của giáo viên:

- GVBM có nhiệm vụ ghi kết quả học tập của học sinh sau mỗi học kì, trước khi kết thức năm học.  Trừ trường hợp GVBM có đề nghị và GVCN đồng ý ghi thay, nhưng GVBM đó vẫn phải chịu trách nhiệm về phần ghi  điểm của môn mình;

 - GVCN ghi đầy đủ thông tin trong sổ, nhận xét ý thức rèn luyện phấn đấu của học sinh trong học bạ vào cuối năm học. Nhận xét phải đầy đủ về ý thức thực hiện nề nếp, nhận thức, danh hiệu,... của học sinh. Theo dõi việc vào điểm của lớp mình nếu có hiện tượng bất thường (thất lạc, tẩy xóa, thay trang,...) báo cáo trực tiếp với BGH.

b. Trách nhiệm văn phòng:

- Giao học bạ vào đầu năm học. Sau khi GVCN cập nhật thông tin học, văn phòng nhận học bạ, bảo quản và giao cho GVCN cuối học kì I, cuối năm. Lưu giữ học bạ hàng năm.

c. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

- Kiểm tra thường xuyên, theo dõi việc sử dụng và bảo quản học bạ. kí đầu năm, phê duyệt cuối năm học.

13. Quy định về Phụ đạo hướng dẫn ôn tập, ôn thi , kiểm tra bồi dưỡng học sinh giỏi:

- GV được phân công phụ đạo, hướng dẫn ôn tập, ôn thi cần nâng cao ý thức trách nhiệm, bám sát đề cương đã thống nhất chương trình của bộ môn, tận tình giảng dạy và giáo dục để nâng cao chất lượng bộ môn góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ của nhà trường;

- GVBM phải có trách nhiệm, và có kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém bộ môn để từng bước học sinh có tiến bộ; phối hợp chặt chẽ với GVCN để hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học, yếu kém lưu ban cuối năm. Kết quả bài thi học kỳ, chất lượng cuối kì, cuối năm là cơ sở để đánh giá kết bồi dưỡng, phụ đạo của giáo viên.

 - GV được phân công bồi dưỡng HS giỏi: tích cực đầu tư nghiên cứu, tham khảo tài liệu, có phương pháp giảng dạy hướng dẫn phù hợp đối với học sinh góp phần làm tốt công tác bồi dưỡng HSG của nhà trường.

 - Mọi giáo viên phải tích cực vận động, tuyên truyền học sinh tham gia các lớp tự nguyện học tập theo nhu cầu.

- Việc phụ đạo cho học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi là trách nhiệm của giáo viên. Nhà trường có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học. Những giáo viên chưa dạy đủ số tiết theo quy định phải tham gia phụ đạo học sinh yếu kém (chủ yếu các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi.

  - Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình cụ thể, lựa chọn giáo viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm thực hiện công tác phụ đạo cho học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.

 14. Quy định về Coi, chấm kiểm tra, học kỳ, ra đề thi:

GV được phân công coi, chấm kiểm tra học kỳ, ra đề kiểm tra … phải chấp hành đúng giờ, ngày theo quyết định; nghiên cứu và học tập quy chế nghiêm túc; góp phần đảm bảo sự nghiêm túc, công bằng, khách quan. Trên cơ sở đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín giáo dục đào tạo của nhà trường

15. Dạy học tự chọn:

          Thực hiện theo đúng Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2017 - 2018, phải xếp thời khoá biểu dạy tự chọn trong thời gian dạy chính khoá buổi sáng. Yêu cầu giáo viên bộ môn xây dựng Kế hoạch dạy theo chuyên đề; trong mỗi chuyên đề phải định ra được các yêu cầu về nội dung, kỹ năng theo yêu cầu nhận thức: Nhận biết? Thông hiểu? Vận dụng? Mỗi chuyên đề có thể chia thành nhiều tiết dạy, khi  soạn bài thực hiện nghiêm túc cấu trúc của 1 giáo án.

 16. Dạy thêm - Học thêm:

          - Thực hiện nghiêm túc Quy định về việc dạy thêm học thêm trên địa bàn TP Hà Nội và Giấy phép của Phòng GD&ĐT Thanh Trì về việc tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2017- 2018.

17. Quy định về việc Sinh hoạt tổ chuyên môn:

- Định kì 2 lần/tháng:

+ Lần 1: Tổ trưởng triển khai các nội dung hoạt động trong tháng của tổ, tập trung thảo luận các công tác trọng tâm, thảo luận chuyên môn theo bộ môn.

+ Lần 2: Tổ trưởng chỉ đạo các bộ môn sinh hoạt chuyên môn sâu, tổ trưởng tham gia một bộ môn theo chuyên ngành được đào tạo

(Tổ trưởng ghi các nội dung khái quát mang tính chất chỉ đạo CM, giáo viên ghi chi tiết nội dung sinh hoạt CM vào sổ bồi dưỡng CM)

- Đột xuất: Tổ trưởng triển khai họp và sinh hoạt CM đột xuất tùy theo tính chất công việc.

- Mỗi năm học các tổ phải thực hiện tối thiểu 2 chuyên đề và 1 hoạt động ngoại khóa một cách có hiệu quả thiết thực và được áp dụng ngay vào công việc giáo dục của tổ chuyên môn.

-  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, ít nhất 3 lần/năm.

- Hàng tháng tổ trưởng, tổ phó kiểm tra việc thực hiện chương trình trong tháng của các thành viên. Xử lý các trường hợp thực hiện không đúng quy chế chuyên môn. Khi kiểm tra cần có hồ sơ minh chứng.Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ

Tổ trưởng, tổ phó bộ môn phải thường xuyên dự giờ, nhận xét, góp ý cho các tổ viên. Số tiết dự tối thiểu 4 tiết /1 giáo viên/năm

- Ngoài các tiết thao, hội giảng, mỗi giáo viên phải dự giờ đồng nghiệp tối thiểu 18 tiết / năm học (Thay đổi hàng năm theo quy định của phòng GD&ĐT).

- Kiểm tra nội bộ: Tổ lên kế hoạch cụ thể: tên giáo viên được kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn, thời gian thực hiện và dự kiến người dự giờ. Kế hoạch kiểm tra phải thể hiện trên Kế hoạch hoạt động của tổ ngay từ đầu năm. Đảm bảo tối thiểu 40% giáo viên trong tổ được kiểm tra.

- Tổ trưởng tổng hợp hồ sơ kiểm tra chuyên môn hàng tháng và hồ sơ kiểm tra toàn diện nộp về Hiệu trưởng vào cuối các tháng, Hồ sơ phải có biên bản tổng kết, đánh giá hoạt động kiểm tra của tổ.

- Chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các yêu cầu về báo cáo theo quy định: kịp thời, đầy đủ, chính xác. Cá nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo trước tổ trưởng, tổ trưởng chịu trách nhiệm trước BGH.

- Xây dựng thư viện giáo án và  đề kiểm tra: Sau mỗi giờ thao giảng, tổ rút kinh nghiệm, giáo viên trực tiếp giảng dạy điều chỉnh lại giáo án, thiết kế gửi về Tổ. Hàng tháng, hàng kì tổ chuyên môn thống nhất cấu trúc đề của mỗi bài kiểm tra (định kì, thường xuyên) giao cho giáo viên xây dựng. Mỗi bài kiểm tra yêu cầu tối thiểu phải có nhiều đề tùy theo số lớp và số GVBM dạy ở mỗi khối lớp. Đề kiểm tra phải ghi rõ lần kiểm tra thứ mấy trong học kỳ, sau đó nộp về tổ trưởng. Hàng tháng, Tổ trưởng chuyên môn gửi về email của nhà trường:

chuyenmonhuuhoa@gmail.com

- Thực hiện ngày, giờ công: Thực hiện đầy đủ và có chất lượng ngày, giờ công theo quy định kể cả các sinh hoạt tập thể và hội họp.

+ Các trường hợp nghỉ theo chế độ (ốm, thai sản, ma chay, cưới hỏi…) phải có đơn xin nghỉ và phải bàn giao chuyên môn cho tổ chuyên môn.

+ Các trường hợp hội họp, chuyên đề hoặc tham gia theo sự trưng tập của các cấp quản lý phải báo cáo Ban giám hiệu và bàn giao chuyên môn đối với tổ chuyên môn, đối với các bộ môn mà trong tổ không bố trí được người dạy thay thì CB, GV được cử đi phải có trách nhiệm hoàn thành chương trình sau khi kết thúc đợt trưng tập hoặc chuyên đề.

+ Các trường hợp nghỉ việc riêng khác cá nhân phải tự nhờ đồng nghiệp dạy thay, có đơn và có sự đồng ý của người dạy thay nộp cho BGH và phải được sự đồng ý của BGH mới được nghỉ. Song lưu ý là chỉ áp dụng cho từng  trường hợp cụ thể không được lạm dụng để đổi công và nghỉ kéo dài.

 B/ QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG HỒ SƠ SỔ SÁCH

 

I. HỒ SƠ GIÁO VIÊN

STT

Các loại sổ

Người kiểm tra

Thời gian kiểm tra

 1.  

Sổ điểm điện tử của các lớp

Hiệu trưởng

Chiều 28 hàng tháng

 1.  

Sổ sách Công đoàn, Đoàn, Đội

Hiệu trưởng

Chiều 28 hàng tháng

 1.  

Sổ chủ nhiệm (đối với GVCN )

Hiệu phó

Chiều 28 hàng tháng

 1.  

Sổ ghi đầu bài (Sáng+chiều)

Hiệu phó

Chiều thứ hai hàng tuần

 1.  

Lịch báo giảng

Hiệu phó

Chiều thứ hai hàng tuần

 1.  

Kế hoạch cá nhân , Sổ hội họp cá nhân

Hiệu phó

Chiều 28 hàng tháng

 1.  

Sổ dự giờ, sổ đồ dùng

Hiệu phó

Chiều 28 hàng tháng

 1.  

Sổ tự bồi dưỡng chuyên môn

Hiệu phó

Chiều 28 hàng tháng

 1.  

Sổ điểm cá nhân

Hiệu phó

Chiều 28 hàng tháng

 1.  

Sổ tổ chuyên môn

Hiệu phó

Chiều 28 hàng tháng

 1.  

 Giáo án (sáng, chiều, HĐNGLL, HSG…)

BGH

Chiều thứ hai hàng tuần

    

II. HỆ THỐNG HỒ SƠ CỦA NHÀ TRƯỜNG

STT

Các loại sổ

Người thực hiện

Người kiểm tra

 1.  

Sổ đăng bộ GV và HS

Đ/c Hoàn

Hiệu trưởng

 1.  

Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến

Đ/c Trang

Hiệu trưởng

 1.  

Sổ theo dõi phổ cập giáo dục

Đ/c Hoàn

Hiệu trưởng

 1.  

Sổ gọi tên và ghi điểm (in từ phần mềm)

Đ/c Dương

Hiệu trưởng

 1.  

 Học bạ học sinh

Đ/c  Trang

Hiệu trưởng

 1.  

Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật

Đ/c Kim

Hiệu trưởng

 1.  

Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh.

Đ/c Kim

Hiệu trưởng

 1.  

Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Đ/c Trang

Hiệu trưởng

 1.  

Sổ nghị quyết của nhà trường

Đc Sáng

Hiệu trưởng

 1.  

Hồ sơ thi đua (kế hoạch, chỉ tiêu, kết quả thực hiện)

CTCĐ

Hiệu trưởng

 1.  

Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên

Hiệu phó

Hiệu trưởng

 1.  

Hồ sơ kỷ luật HS

Hiệu phó

Hiệu trưởng

 1.  

Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến

Đ/c Trang

Hiệu trưởng

 1.  

Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục

Đ/c Thủy, Huyền

Hiệu trưởng

 1.  

Sổ quản lý tài chính

Đ/c Thủy (KT)

Hiệu trưởng

 1.  

Sổ tiếp công dân

Đc Sáng

Hiệu trưởng

 1.  

Sổ theo dõi đơn thư

Đc Sáng

Hiệu trưởng

 1.  

Hồ sơ quản lý thư viện

Đ/c Hoàn

Hiệu phó

 1.  

Sổ ghi đầu bài

Đ/c  Oanh 

Hiệu phó

 

  

   IV. Hiệu lực thi hành:

          Quy định này được thực hiện từ năm học 2017-2018 tại trường THCS Hữu Hòa. Trên đây là những phần hướng dẫn thực hiện quy  định chuyên môn và quy định chung của nhà trường về nền nếp chuyên môn. Trong những trường hợp cụ thể sẽ có sự bổ sung và hướng dẫn thêm. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí và cộng đồng trách nhiệm. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng nghiêm túc thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên. Những CB-GV- NV vi phạm Quy định bị thi hành kỷ luật theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:

- BGH nhà trường;

- Các tổ chuyên môn;

- Các bộ phận;

- Lưu: VT.

 

 

                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                           Đặng Thị Thảo

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 113
Tháng 12 : 1
Năm 2023 : 5.478