A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn

TRƯỜNG THCS HỮU HÒA

KẾ HOẠCH

Quản lý hoạt động chuyên môn 2017-2018

I. Mục tiêu:

- Tổ nhóm chuyên môn hoạt động đúng quy chế chuyên môn

- Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đảm bảo nắm vững CM cũng như PPDH hiệu quả ,có ý thức tự học, tự bồi dưỡng.

- Nâng cao chất lượng học sinh, đảm bảo hiệu quả trong các kì thi , củng cố uy tín với PHHS.

II. Nội dung kế hoạch cụ thể

Thời gian

Nội dung

Biện pháp

 

Tháng 7

Tập huấn chuyên môn

Ôn tập VH hè 2017

- Tham gia  học tập đày đủ các buổi tập huấn CM    - Bồi dưỡng, đào tạo giáo viên mới

 

Tháng 8, 9

Kiện toàn tổ nhóm chuyên môn theo quy định điều lệ nhà trường và đặc thù riêng của trường

-Biên chế các tổ:  KHTN, KHXH .

- Phân công nhiệm vụ: Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng.

 

Chuẩn bị hệ thống hồ sơ sổ sách

- Chỉ đạo văn phòng chuẩn bị sổ sách theo quy định.

- Bàn giao và phân công phụ trách sổ tổ, nhóm chuyên môn cho tổ trưởng, nhóm trưởng.

- Sổ kiểm tra, thanh tra, sổ dự giờ, chấm chữa, báo giảng…

 

Tổ chức học tập quy chế chuyên môn đầu năm

- Tổ chức họp giáo viên, hướng dẫn quy chế CM cơ bản và những thay đổi của năm học (nếu có)

 

Chỉ đạo tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học

- Họp tổ nhóm chuyên môn, định hướng kế hoạch, nhiệm vụ năm học, trọng tâm năm học

- Các tổ xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng nhiệm vụ năm học, đặc điểm của nhà trường và tình hình thực tế đối tượng người học (bao gồm hệ thống các kế hoạch, xây dựng mục tiêu chất lượng, đăng ký thi đua, SKKN…)

- GV xây dựng kế hoạch năm học của cá nhân.

 

Duyệt và quản lý kế hoạch dạy học của tổ nhóm CM

- Duyệt kế hoạch của tổ nhóm CM

- Tập hợp kế hoạch quản lý trên hệ thống phần mềm và bản cứng (lưu trữ VP)

 

Xây dựng hệ thống các kế hoạch chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn thực hiện trong năm học:

 

 

- Kế hoạch Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn

- BGH xây dựng kế hoạch tổng thể

- Đưa vào TKB thời gian sinh hoạt tổ, nhóm CM

1 lần/tháng/tổ; 2 lần/tháng/nhóm

 

 

- Kế hoạch tổ chức chuyên đề của các tổ nhóm.

- BGH xây dựng kế hoạch tổng thể

- Các tổ, nhóm xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký lịch tổ chức chuyên đề cấp tổ,  cấp trường

 

- Kế hoạch thi giáo viên giỏi các cấp

- BGH xây dựng kế hoạch tổng thể

- Các tổ, nhóm xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký giáo viên hội giảng, thi GV giỏi các cấp.

 

 

 

 

- Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém

- BGH xây dựng kế hoạch tổng thể, định hướng các cuộc thi theo thế mạnh của trường, tổ chức cấp trường và tham gia các cấp.

- Tổ nhóm xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công giáo viên bồi dưỡng.

 

 

 

 

 

- Kế hoạch phối hợp các tổ nhóm khác tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp liên môn, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- BGH  chỉ đạo định hướng đổi mới hình thức dạy học, mở rộng không gian lớp học: học ngoài nhà trường, học tại di sản, học thực địa…

- Các tổ xây dựng kế hoạch phối hợp, đăng ký lịch hoạt động vào khung thời gian NGLL

 

- Kế hoạch kiểm tra giáo viên

- BGH xây dựng kế hoạch chỉ đạo

- Tổ, nhóm xây dựng kế hoạch cụ thể. Lập danh sách GV đăng ký thanh tra cấp trường, cấp huyện.

 

- Kế hoạch tổ chức các kỳ kiểm tra 

- BGH xây dựng kế hoạch tổng thể, định hướng mục tiêu, hình thức, nội dung kiểm tra, tiến độ KT

- Tổ nhóm xây dựng kế hoạch, thống nhất số lượng, hình thức bài kiểm tra

 

- Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ

- BGH xây dựng kế hoạch tổng thể:

+ Tham gia bồi dưỡng chuyên môn của phòng GD

+ GV tham gia cuộc thi giáo viên sáng tạo

+ Tạo điều kiện cho GV học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng giáo viên thông qua xây dựng chuyên đề cấp tổ, phân công giúp đỡ thành viên trong tổ …

 

Tháng 10

- Thực hiện chuyên đề, SHCM tháng 10

- Tổ nhóm lên lịch, phân công thực hiện chuyên đề, mời BGH tham dự.

- Tổ chức SHCM, phân tích rút kinh nghiệm chuyên đề.

 

 

- Kiểm tra nội bộ GV

- Triển khai kế hoạch thi GV giỏi cấp trường

- BGH lên lịch kiểm tra 30 % GV

- Tổ, nhóm hoàn thành hồ sơ tổ, nhóm, hồ sơ cá nhân, thực hiện tiết dạy…

- Tổ nhóm thực hiện tự kiểm tra giáo viên của tổ (dự giờ, kiểm tra giáo án…)

 

Tháng 11

- Triển khai kế hoạch thi GV giỏi cấp huyện, kế hoạch hội học.

- Tổ nhóm đăng ký lịch hội giảng với BGH và thực hiện.

- BGH dự giờ, đánh giá xếp loại.

 

SH chuyên môn định kỳ và lồng ghép chuyên đề tháng vào hội giảng, hội học

 

 

- Lập kế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ I

- BGH chỉ đạo, định hướng hình thức kiể tra

- Tổ, nhóm xây dựng hệ thống nội dung, định hướng học sinh về hình thức kiểm tra…

 

Tháng 12

Triển khai kế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ I

 

- Tổ nhóm CM thống nhất hướng dẫn học sinh ôn tập

- Chấm bài kiểm tra, tổng hợp kết quả học kỳ I

- Hoàn thành điểm

- Báo cáo kết quả chất lượng học kỳ I của tổ CM

- Bình xét thi đua học kỳ I

 

Thi học sinh giỏi lớp 9 huyện

 

 

Duy trì sinh hoạt TNCM

- Tập trung sinh hoạt nội dung thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá.

 

Kiểm tra học kỳ I

 

 

Tháng 1,2

 

 

Thi giáo viên giỏi cấp TP

-thi nghề

 

 

Điều chỉnh kế hoạch dạy học

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch dạy học trên thực tế chất lượng học kỳ I.

 

Duy trì SHCM

 

 

Tháng 3

Thực hiện hội giảng, hội học kỳ II

 

 

Tiếp tục thanh tra ,dự giờ giáo viên

 

 

Thi học sinh giỏi lớp 9TP

 

 

Tháng 4

Hoàn thành sản phẩm dự thi nghiên cứu khoa học cấp TP

 

 

Hoàn thành SKKN

 

 

Triển khai ôn tập kiểm tra học kỳ II

 

 

 

 

 

Tháng 5

Kiểm tra học kỳ II

 

 

Hoàn thành chương trình dạy học

 

 

Tổng kết năm học

- Hoàn thành điểm

- Báo cáo cuối năm tổ bộ môn

- Bình xét thi đua cuối năm

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách

- Đề xuất nhân sự, phướng hướng cho năm học sau

 

                                                                                                                                  

                                                                                                   T/M BGH

                                                                                                  HIỆU PHÓ

 

 

                                                                                                Đào Mỹ Trung

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 18
Tháng 11 : 1.110
Năm 2022 : 76.469